Program

Nadchádzajúce meetupy

 

Pripravujeme – SEPTEMBER 2017

Minulé meetupy

 

Seznam.cz – Vyhľadávanie obrázkov z (nielen) českého internetu (Lukáš Vrábel)

 • Jazyk: český
 • Datum a čas: streda 28. jún 2017 o 19:00
 • Miesto: Kafe Nervosa, Zámocká 30, Bratislava
Lukáš Vrábel so Seznamu.cz nám priblíži, ako funguje Vyhľadávanie obrázkov z (nielen) českého internetu. Môžete sa tešiť na prelet históriou obrázkového vyhľadávania na Sezname – od jednoduchých textových prístupov až po hlboké neurónové siete.

Lukáš má v Sezname na starosti menší výskumný tím, ktorý pracuje na realizácii rozličných úloh strojového učenia od analýzy textu a webových stránok až po rozpoznávanie obrazu, takže sa máme na čo tešiť!

 

Využitie machine learningu v tvárovej detekcii a verifikácii (Marián Beszédeš)

 • Jazyk: slovenský
 • Datum a čas: streda 17. máj 2017 o 19:00
 • Miesto: Satori Stage – Mickiewiczova 2246/9, Bratislava
Marián bude rozprávať o tom, kde všade pri spracovaní obrazu tvárí môžeme použiť rozličné techniky ML a aký bol ich vývoj. Zameria sa na techniky súvisiace s (hlbokými) konvolučnými sieťami aplikovanými na problémy tvárovej detekcie a verifikácie. Súčasne uvedie aj skúsenosti s ich optimalizáciou a reálnym nasadením (ladenie rýchlosti, vývojové postupy, použitý SW).

Marián Beszédeš je computer vision team leader v Innovatricse, kde sa zaoberajú problémami detekcie, trackingu, segmentácie a rozpoznávania tvárí. Touto problematikou sa za zaoberal už v rámci inžinierskeho a doktorandského štúdia na FEI STU. V minulosti sa zaoberal aj BIG data processingom v doprave a telekomunikáciách.

 

The role of optimization in Machine Learning (Dominik Csiba)

  • Jazyk /Language: english
  • Datum a čas /Date & time: Streda 19. apríl, 19:00
  • Miesto /Venue: Kafe Nervosa, Zámocká 30, Bratislava

Optimization is a key component of most of the machine learning methods. Current problems often feature large amounts of high-dimensional data fitted by a complex non-convex model, such as deep learning, which are very difficult to learn efficiently. Novel approaches arise every month to tackle these problems, but the training time is often still unsatisfactory. In this talk, I will present a few scenarios, where optimization is the main bottleneck – featuring questions such as: “What kind of problems are difficult for deep learning?”. The talk is aimed for general technical audiences, everybody is welcome!


Automatické budovanie modelov pre časové rady s aplikáciou v energetike (Ján Dolinský)

  • Jazyk: slovenský
  • Datum a čas: utorok 21. marec 2017 o 19:00
  • Miesto: Satori Stage – Mickiewiczova 2246/9, Bratislava

Ján Dolinský zo spoločnosti tangent.works vysvetlí, prečo je automatické budovanie modelov tak atraktívne pre priemysel a prečo sa v tangent.works rozhodli pretaviť vedomosti a skúsenosti do produktu, ktorý sa nazýva TIM – Tangent Information Modeller. Ján bude rozprávať aj o informačnej geometrii, ktorá umožnila vybudovať tento produkt.


Extrakcia diskriminačných kľúčových slov (Márius Šajgalík)

 • Jazyk: slovenský
 • Datum a čas: streda 15. februára 2017 o 19:00
 • Miesto: Satori Stage – Mickiewiczova 2246/9, Bratislava

Márius Šajgalík momentálne robí PhD v odbore Inteligentné informačné systémy na FIIT STU v Bratislave. Jadrom prezentácie bude reprezentácia textových dokumentov vo forme kľúčových slov pre účely kategorizácie a nové architektúry neurónových sietí, ktoré možno využiť nielen na extrakciu kľúčových slov bez učiteľa.

 

Budovanie NLP klasifikátorov (Vlado Boža)

  • Jazyk: slovenský
  • Datum a čas: streda 18. januára 2017 o 19:00
  • Miesto: Staroti Stage – Mickiewiczova 2246/9, Bratislava

Vlado Boža momentálne robí PhD v bioinformatike, účí ML na FMFI a okrem toho pôsobí ako machine learning lead v Black Swan Rational a aktuálne aj v CEAI Slovakia. Príde porozprávať o budovaní NLP klasifikátorov – od logistic regression po deep networks, od riešenia Kaggle súťaží po riešenei aktuálnych problémov v CEAI. Hovoriť bude aj o distant supervision a získavaní trénovaích dát a ukáže nám niekoľko efektívnych trikov na uľahčenie roboty.

Máš nápad na prednášku? Ozvi sa nám na info@mlmu.sk