O meetupoch

Projekt Machine Learning Meetups si kladie za cieľ vytvoriť priestor pre pravidelné stretávanie ľudí so záujmom o strojové učenie a príbuzné témy. Štruktúrou, ktorá zahŕňa nielen prednášky, ale aj networking, umožňuje záujemcom inšpirovať sa, rozširovať si obzory, vymieňať nápady a v neposlednom rade aj rozširovať a utužovať komunitu. Budeme radi, keď sa k nám pripojíte!

Témy meetupov

Hoci sa stretnutia volajú Machine Learning Meetups, chceme sa venovať aj témam príbuzným strojovému učeniu. Radi by sme ich zaradili do repertoáru našich prednášok, pretože medzi jednotlivými odbormi sa často nachádzajú podobnosti alebo sa ich záber prekrýva.

Medzi ďalšie témy, ktoré chceme pokryť, patria napríklad data mining, computer vision, information retrieval, datová žurnalistika, vizualizácia dát, natural language processing a mnohé ďalšie.

Každý meetup má dopredu stanovenú tému, na ktorú sa zamerajú prednášky našich zaujímavých hostí. Viac informácii nájdete v programe Machine Learning Meetups. Ak ste náhodou nenašli hosťa, alebo tému ktorá by vás zaujímala, ozvite sa nám! Veľmi radi pripravíme ďalšiu zaujímavú prednášku.

Formát meetupov

Väčšina meetupov má nasledujúcu štruktúru.

  • Krátky úvod
  • Prezentácia (cca 30-60 minút)
  • Diskusia (cca 10 minút)
  • Networking (ľubovolné)

Ako často sa konajú meetupy?

Machine Learning Meetups Bratislava chceme organizovať raz za mesiac, takže sa môžte tešiť na skvelé prednášky počas celého roka.

Podpora a spolupráca

Machine Learning Meetups Bratislava úzko spolupracujú s rovnomennými Machine Learning Meetups Praha a Machine Learning Meetups Brno. Radi by sme vytvorili živú a súdržnú komunitu, ktorá presiahne hranice jednotlivých miest.

Spolupracujeme aj s organizátormi konferencie ML Prague, s Bradfordom Crossom a taktiež lokálnymi firmami a akademikmi. Veríme, že máme možnosť poslucháčom ponúknuť kvalitný obsah prednášok aj sieť kontaktov.

Ďakujeme našim sponzorom a podporovateľom za ich support!